Groep
vereniging de Ommerschans
13/10/2016
3,271
108 items

De vereniging heeft ten doel het behoud en de verbetering van de landschappelijke aspecten en cultuur historische elementen van de Ommerschans, waarbij tevens wordt uitgegaan van de informatieve en educatieve waarde van het gebied.
Met deze website willen we het verhaal van Ommerschans bekendheid en diepgang geven en iedereen die op zoek is naar informatie over Ommerschans, zo goed mogelijk helpen.
Door bronnen compleet te ontsluiten en geschikt te maken voor statistische bewerkingen willen we bijdragen aan een genuanceerd oordeel over de Koloniën van Weldadigheid.