Groep
vereniging de Ommerschans
13/10/2016
3,271
108 items

vereniging de Ommerschans


Zij tracht dit doel te bereiken door:

- het als belangenorganisatie aanspreekpunt te zijn voor gemeenten, provincie, Staatsbosbeheer, waterschap, het Oversticht en anderen

- het, waar mogelijk mede organiseren van het onderhoud van het gebied

- het op kleinschalige wijze ontsluiten van het gebied

- het verrichten of laten verrichten van onderzoek en/of studie 's

- het organiseren van educatieve programma's

- het meer bekend maken van de waarde van het gebied bij het publiek

- alle overige wettige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling.

Werkwijze

Praktisch zoeken naar een manier om cultuurhistorische- en landschapselementen te verbeteren en te behouden.

Opstellen van o.a. educatieve programma's, publicaties, rondleidingen, uitgave van een historisch boekje om de Ommerschans meer bekendheid te geven en de historische-, culturele- en landschappelijke waarden van de Ommerschans zo goed mogelijk uit te dragen.